Föredrag om Sankta Gertrud och det medeltida Rörum

Österlenhistorias andra föredrag ”Sankta Gertrud och det medeltida Rörum” hölls för ett 15-tal intresserade lyssnare av historiker Dafvid Hermansson. Vi fick ta del av Sankta Gertruds hagiografi och helgonets stora betydelse vid grundandet av de tidiga kyrkorna i Skåne och på Österlen. Efteråt fika och intressanta diskussioner.

Sankt Gertrud var ett av medeltidens viktigaste och mest populära helgon, och helgonkulten kring S:ta Gertrud bidrog starkt till missionsprocessen och det tidiga kristnandet av Norden. Bland annat uppfördes Gertrudskapell längs kusterna av tyska köpmän, och Gertrudsmässan kom att firas i alla skandinaviska stift.”

Dafvid Hermanssons föredrag bygger på ett mångårigt forskningsprojekt som finns  dokumenterat i skriften ”Heliga S:ta Gertrud av Nivelles i Lunds Stift : en historisk pilgrimsresa i modern tid” utgiven  2009. Publikationen finns att köpa på Bokus.com eller lokalt på Kiviks Museum.