Skånska Järnvägars ångtåg

För den som blivit inspirerad av tidigare artikel och känner längtan efter att åka ångtåg, så avgår premiärturen den 9 juni 2019 kl. 10.00 från Brösarp till Sankt Olof. Tåg går fram till säsongens slut i september.  Järnvägssträckan Brösarp-Vitaby-Sankt Olof (13,4 km) trafikeras med museitåg och verksamheten drivs helt ideellt av Museiföreningen Skånska Järnvägar.

Tidtabell för tågavgångar sommaren 2019

Mer info på: www.skanskajarnvagar.se