Föredrag – ”Gyllebos historia”

Österlenhistorias första föredrag ”Gyllebos historia” hölls för ett 15-tal intresserade lyssnare. Efteråt fika och spännande diskussioner. En mycket lyckad start för projektet.

För den som inte tidigare känner till Gyllebo slott så bjuder vi på följande rader från Nordisk Familjebok år 1909:

”Gyllebo (Gylleboda), gods i Ö. Vemmerlöfs socken, Kristianstads län, bestående af G., 2 3/8 mtl, jämte omkr. 2 3/4 mtl underlydande, taxeradt till 342,800 kr. (1907). Gården ligger på en trädbevuxen holme i Gyllebosjön (som afflyter genom Tommarpsån) i en sällsynt leende natur, som starkt afbryter mot den kringliggande flackatrakten, till stor del bestående af torra sandfält och öde hedar.”