FÖREDRAG

Föredrag om Sankta Gertrud och det medeltida Rörum

Österlenhistorias andra föredrag ”Sankta Gertrud och det medeltida Rörum” hölls för ett 15-tal intresserade lyssnare av historiker Dafvid Hermansson. Vi fick ta del av Sankta Gertruds hagiografi och helgonets stora betydelse vid grundandet av de tidiga kyrkorna i Skåne och på Österlen. Efteråt fika och intressanta diskussioner.

Sankt Gertrud var ett av medeltidens viktigaste och mest populära helgon, och helgonkulten kring S:ta Gertrud bidrog starkt till missionsprocessen och det tidiga kristnandet av Norden. Bland annat uppfördes Gertrudskapell längs kusterna av tyska köpmän, och Gertrudsmässan kom att firas i alla skandinaviska stift.”

Dafvid Hermanssons föredrag bygger på ett mångårigt forskningsprojekt som finns  dokumenterat i skriften ”Heliga S:ta Gertrud av Nivelles i Lunds Stift : en historisk pilgrimsresa i modern tid” utgiven  2009. Publikationen finns att köpa på Bokus.com eller lokalt på Kiviks Museum.

Föredrag – ”Gyllebos historia”

Österlenhistorias första föredrag ”Gyllebos historia” hölls för ett 15-tal intresserade lyssnare. Efteråt fika och spännande diskussioner. En mycket lyckad start för projektet.

För den som inte tidigare känner till Gyllebo slott så bjuder vi på följande rader från Nordisk Familjebok år 1909:

”Gyllebo (Gylleboda), gods i Ö. Vemmerlöfs socken, Kristianstads län, bestående af G., 2 3/8 mtl, jämte omkr. 2 3/4 mtl underlydande, taxeradt till 342,800 kr. (1907). Gården ligger på en trädbevuxen holme i Gyllebosjön (som afflyter genom Tommarpsån) i en sällsynt leende natur, som starkt afbryter mot den kringliggande flackatrakten, till stor del bestående af torra sandfält och öde hedar.”