Den forste gång ja agde bil

När den stora urbaniseringen ägde rum lärde sig den nyinflyttade stadsbon snart att skämmas för sitt ursprung och kulturarv. En indikator på en lantlig härstamning var språket, vilket snabbt slipades till av den urbane. Att tala det gamla skånska språket – som redan näst intill utplånats och marginaliserats till en svensk dialekt – ansågs fult och obildat. För att istället främja ett nästan utplånad kultur – det skånska folkets – publiceras här ett bidrag på s k bygdemål nedtecknat av Gullvi Andersson, Brösarp.

Di va den forste gång ja agde bil
ja fick nock aga ungefär en mil
Forst dro Otto udi veven, o vicked ljud
Ja, ble rädd o hoppa au bilen ud
Bilen den hoppa minsant osse
Otto sa: Du e vell ente rädder gosse
Nä, sa ja, de e ja ente, vänta bara
ja, kröb ing i bilen igen, men de va himskt va ja darra

Di forste vi mötte va Jins o Pernilla
hon skreg ti o sin rakt ner hon trilla
o når Otto tryckte på bilens tuda
sprang Jins o gömde si bagom en luda
Länger framåd vajen akte så sajta Hans i sin karra
den va forspänd me en fed å såseda marra
men når Otto borja signalera
då to marren ti och galoppera

På klövervallen sad Olga och molka och drömde
nån gång gick hon opp o spannen tömde
men når koen fick se att bilen kom
sparka hon ti spannen, så den vältes och ble tom
Olga hon ramla i en bladda, hon sparka o skreg
o tjoren som ellas va ed moded kreg
satte rumpan i värred, böla o i tjured sled
Ja, di tror si e världens siste tid sa Olga o gred

Ti vänster om vajen sto Nels o Måns o trätte
på anddra sian vajen gick hönsen o sprätte
En höna kom unge ett hjul o en flö imod en ruda
Nels han skällde och Måns hytte me näven
Ja, nu e ed kommed, ditta e världens änne.
Ja, tänk va en bil kan ställa ti förvänne.

Men vi som agde, Per o ja, vi tyckte de va roeld
fulana sjöng, väred va grant, o de va soled.
Otto han sad så mallig bagom ratten
över vajen sprang den sårte katten
Spotta tre gånger tvi, tvi, tvi sa Per
men Otto ble darrig o körde i groben ner
Bilen den bara hosta ti o sa stopp
o den såseda marren fick dra bilen opp.

Text: av pseudonymen Erik Abbe
Bild: Cederholmares bil. Tekniska museets arkiv.
Fotograf okänd. Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner.