Om

Välkommen till Österlenhistoria – ett forum för lokalhistoria på Österlen med omnejd.

Nättidskriften kom till efter en idé av Petra Westerdahl och Lars E Jönsson som är initiativtagarna till projektet. I nuläget drivs sidan helt ideellt, men vi hoppas på sikt att kunna utveckla konceptet.

Österlenhistoria grundades år 2017, efter att vi – och några historieintresserade personer med österlenska rötter – sammanstrålat och diskuterat ett behov av en digital samlingsplats för lokalhistoria. Eftersom vi samlat på oss en hel del artiklar kände vi ett behov av att tillgängliggöra dessa och sprida dem till nya läsare.

Naturligtvis är vi inte ensamma om denna idé och redan nu finns vissa kanaler, men detta är vårt unika bidrag till bevarandet av vårt kulturarv. På webbplatsen Österlenhistoria kan du läsa artiklar och även beställa litteratur.