Östra Herrestads kyrka

Dagens inlägg anknyter till måndagens artikel ”Nya rön om Östra Herrestad kyrka”. Efter en omfattande restaurering har nu kyrkan återtagit sin forna glans och är väl värd ett besök. Ornamentiken från 1100-tal i sandsten är fascinerande liksom de  mer moderna och mycket vackra portarna.

Foto: Petra Westerdahl oktober 2018